Ledigt embede!

I Dansk Kirketidendes martsnummer havde jeg Det Sidste Ord – og skrev i den forbindelse en klumme dagen efter, at Ratzinger trak sig – læs den her

http://www.grundtvig.dk/files/manager/dansk-kirketidende/2013-nr-3-det-sidste-ord.pdf

Reklamer